Les lacs de Vonitsa

Νότια και δυτικά της πόλης Βόνιτσας, υπάρχουν τρεις μικρές λίμνες με κοινό χαρακτηριστικό τα αρκετά ψηλά τοιχώματα, που είναι πάνω από την στάθμη του νερού…Écrit par Dinos Stylianos *

Le premier lac se trouve à gauche de la route nationale Vonitsa-Lefkada, juste en dehors de Vonitsa et est appelé "lambobrochi", le paradis du mot "linnovrohi". Le nom dérive de l'utilisation de l'eau du lac pour le traitement du lin.


Le deuxième lac est presque le même kilomètre de la même route, mais dans la bonne direction vers Leucade et le troisième lac se réunira sur notre gauche, nous allons sur la route Vonitsa - Aktion Livadakia position.


Η μορφή των λιμνών, το σχήμα τους, τα «φρύδια» γύρω από αυτές, το βάθος τους, η ποιότητα των νερών, αλλά και οι άλλες παρόμοιες υπόγειες λίμνες που υπάρχουν στην περιοχή, οδηγούν άμεσα στο συμπέρασμα ότι η προέλευσή τους δεν δύναται να ανήκει σε γεγονός πτώσης μετεωρίτη, αλλά πτώση των πέτρινων θόλων που υπήρχαν πάνω από αυτές.


Les deux premiers lacs ont des eaux saumâtres en raison de la communication avec la mer, tandis que le troisième lac de Livadakia a une eau potable normale.


Si les lacs étaient plus petits, ils ressemblaient le lac Melissani à Céphalonie, un lac, dans le siècle qui nous passâmes venus de la chute de la coupole en pierre.


La zone autour et en dessous du Ornitsa (nom de la montagne dans le sud-ouest de Vonitsas) composé de calcaire, qui détiennent les masses d'eau, formant de grandes piscines souterraines.


Οι των τελευταίων ετών έρευνες στο σπήλαιο Καρακίτσου, απέδειξαν την ύπαρξη μεγάλου σπηλαίου με σταλαγμίτες-σταλακτίτες, με υπόγειες λίμνες και μεγάλες διαδρομές μέσα στο όρος Ορνίτσα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, εμείς οι παλαιότεροι, ότι με την διάνοιξη του δρόμου Βόνιτσας -Λευκάδας στην θέση Καλτερίμι (δεξιά της Ορνίτσας) βρέθηκαν δύο σπήλαια με σταλακτίτες.


Bien sûr, il est important besoin d'abord et avant tout de continuation de la route, pour ainsi donner les grottes dans les humeurs sauvages certaines qui décoraient leurs maisons avec des pièces massives de stalactites et ensevelis sous l'entrée d'une grotte.


Επίσης από τους Ενετικούς χάρτες δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για ύπαρξη της λίμνης, παρότι μέχρι και τους πρόποδες της Ορνίτσας εκτείνονταν ο συνοικισμός-χωρίο Cochini.


En outre des notaires (contrats) de la période vénitienne, il n'y a aucune mention de la région du lac Cochini. La première référence au lac et avec le nom limnovrochi existe dans les contrats de siècle 18 où le propriétaire Maganos quitte la femme Chrysavgi la zone Limnovrochi et une grande zone au-dessus de la zone des sourcils maintenant appelé « Maggano ».


Συνεπώς μετεωρίτες δεν μπορεί να έχουν πέσει στην περίοδο μετά τα Ενετικά χρόνια, αλλά ούτε και ηφαίστεια να έχουν δραστηριοποιηθεί μετά από εκείνη την περίοδο. Για το θέμα των μετεωριτών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μια τέτοια πτώση θα είχε σκορπίσει κυκλικά σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων τεράστιους πέτρινους όγκους.


Παρόλα αυτά παρατηρούμε τις γόνιμες πεδιάδες που βρίσκονται κοντά στις λίμνες, την πεδιάδα της Βόνιτσας, την πεδιάδα της Βουλκαριάς και την πεδιάδα Λιβαδάκια. Λίγο πριν την λίμνη Λιμνοβρώχι, πριν από λίγα έτη, κάποιοι τοποθέτησαν μια πινακίδα με τίτλο «λίμνη κομήτη». Η πινακίδα έχει μείνει και δημιουργεί την δική της ιστορία παραπλανώντας κάθε ερευνητή, όπως το είδαμε και σε ένα άρθρο πριν από μερικές ημέρες.


Τα παλιά τοπωνύμια έχουν και διατηρούν μια ιστορία. Το κάθε όνομα προέρχεται από μια χρήση, μια ιδιοκτησία, ένα γεγονός. Ας τα αφήσουμε και να μην τα βαπτίζουμε σύμφωνα με τις νέες διαθέσεις, αφαιρώντας από κάθε περιοχή το τοπωνύμιο της, της αφαιρούμε την ιστορία της.


_________________________________________________
*Secrétaire de l'Association d'Amphictyonie d'Akarnan

Διαβάστε ακόμη…Notification
iAitoloakarnania.gr
Notre objectif est de promouvoir et mettre en valeur notre patrimoine historique, notre richesse environnementale et notre tradition culturelle et culturelle. Notre objectif est d'informer les visiteurs et de faire une réelle contribution afin que la préfecture d'Aitoloakarnania devienne une destination touristique populaire.