Ένα στολίδι βυζαντινής τέχνης, μεγάλης ιστορικής σημασίας, αλλά και της παράδοσης που είναι συνυφασμένη με τις συνήθειες του χωριού.

Το μικρό βυζαντινό εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Λεσινίου και θεωρείται το σπουδαιότερο αξιοθέατο για του λάτρεις του θρησκευτικού τουρισμού. Η κατασκευή του άρχισε στα χρόνια των Δεσποτών της Ηπείρου και με βάση τα τυπολογικά, μορφολογικά και διακοσμητικά στοιχεία του υποστηρίζεται πως χτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα.

La maçonnerie du monument a été construite avec un système en briques. Les rectangles, mais pas toujours inclinés, sont placés dans des couches horizontales et séparés par une série de blocs, tandis que les briques sont doublées perpendiculairement aux joints. L'exception est le système de maçonnerie de l'arc central, qui est construit avec des briques, de 1.90 m et ci-dessus.

Les principaux fabricants objectif était d'organiser une riche décoration de poterie. Le décor est vraiment fait ressortir l'arc. Il témoigne de la diversité des projets. Le tambour au-dessus de la fenêtre trilobée ornée de courbes de briques concentriques et conchage aveugle les côtés qui sont à la même hauteur à vaulting de la fenêtre trilobée, décorée: le sud en bonne forme oblongue et cruciformes vers le bas et serpente bijoux romvoschima sur et au nord omoioschimous vers le bas et zigzags serpente bijoux, type chevrons, ci-dessus.

La décoration de l'abside centrale, il faut ajouter les bandes plates de briques et des arcs dentés environnants ou courir en deux rangées sur les côtés de la corniche et frise méandres ci-dessous.

plasticité des nervures de la maçonnerie sont des éléments décoratifs en céramique kleidomorfa qui ornent les côtés longs, dans l'espace entre les fenêtres lobées et l'arc central au-dessus de l'ouverture trilobée vestiges de se pencher sur la paroi de fond de la nef et des croix gravée sur la des pierres.

Au cours des siècles, le temple a subi des changements importants qui ont changé ses caractéristiques morphologiques. Il reste inconnu le moment où le toit voûté de l'allée a été transformé en un toit en bois. Les deux appartements collatéraux ouest couverts par arcs en plein cintre, et devraient être logés dans des chambres fortes, comme le montre aussi la seconde est de l'appartement et des bords diagonaux du nord-ouest dans la section distinguée.

Dans les temps plus tard, le toit des allées latérales transformé en bois en pente, alors que le fabricant de l'église dans les extrémités de l'est placé deux frontons troulliskous et à l'ouest a donné forme. Du côté sud, deux fenêtres cintrées unilatérales étaient ouvertes, et entre elles une porte cintrée.

Ajouté pendant l'occupation turque, attelle, qui a été démolie en 1955 actions du conseil ecclésiastique de l'Église, devenant ainsi une extension de l'église à l'ouest, pour des raisons d'espace, le toit a été soulevée et est devenu la construction du clocher, etc.

La célébration du temple byzantin a lieu le novembre 21, où une église est tenue dans les premières heures de la journée.

Το Λεσίνι στην Αlt; / RTI & gt;
InstructionsAccèsασης στο Λεσίνι de Messolonghi

Διαβάστε ακόμη…Notification
iAitoloakarnania.gr
Notre objectif est de promouvoir et mettre en valeur notre patrimoine historique, notre richesse environnementale et notre tradition culturelle et culturelle. Notre objectif est d'informer les visiteurs et de faire une réelle contribution afin que la préfecture d'Aitoloakarnania devienne une destination touristique populaire.