Ένα σπάνιο βίντεο από τη β’ φάση των έργων κατασκευής του φράγματος των κρεμαστών το μακρινό 1964 υπάρχει στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο.

Ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα της Ελλάδος, η το φράγμα της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών, άρχισε να κατασκευάζεται το 1959 και ολοκληρώθηκε το 1965.

Σε ένα από τα σπάνια ντοκουμέντα, αναδεικνύονται οι αντίξοες συνθήκες της κατασκευής ενός μοναδικού έργου για την εποχή, με την ακατάπαυστη εργασία των τεχνικών που προσπάθησαν να τιθασεύσουν τα ορμητικά νερά και τις απρόσιτες όχθες του Αχελώου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΧΕΛΩΟΣ: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
Τεχνικά Έργα Β’ Φάσεως (1964 – 1965)
Αριθμός Ταινίας: 3.094, Αριθμός Θέματος: 12.619
Ταινία δεικνύουσα την δραστηριότητα της Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ – ΚΑΗΖΕΡ δια την Κατασκευήν του εν Ποταμώ Αχελώω γαιοφράγματος του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Κρεμαστών, καθώς και τας παρουσιασθείσας εν τη Κατασκευή του Έργου δυσχερείας ας αντεμετώπισεν η ως είρηται Κ/Ξ.

Διαβάστε ακόμη…